Bytový dům Kardašovská

01.10.2018

Návrh bytového domu řeší objekt na pozemku se stávající výměníkovou stanicí v majetku Pražské teplárenské, a.s. V blízkosti vede rušná ulice Poděbradská. Objekt hmotově dorovnává stávající zástavbu panelových domu. Nároží byla vždy zajímavou výzvou pro architekty. My jsme na nároží umístili výrazný arkýř. V oblasti se nachází velké množství inženýrských sítí.

studie: 2018, projekt: 2020