ARCHITEKTI


Architektonický ateliér Petr Lédl architekti vznikl v roce 1996 a od té doby má za sebou celou řadu úspěšných projektů a realizací. Náš tým je složen ze zkušených architektů podporovaných elánem mladších kolegů. Zabýváme se kompletním návrhem všech typů budov. Vždy se snažíme snoubit specifické požadavky každého pozemku, požadavky investorů a příslušných zákonů a norem. Rádi na projektech pracujeme od první architektonické studie až po realizaci, protože tak vznikají ty nejlepší výsledky.

Ing. arch. Petr Lédl Ph.D.

Petr vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Při studiu spolupracoval s architektonickým ateliérem Ing.arch.Stránského v Děčíně. Po absolutoriu v roce 1996 spolupracoval s atelierem Rubicon v České Lípě, se společností Obermeyer Albis Stavoplan v Praze a s ing.arch. Ivanem Lejčarem.  Od roku 2004 působí také jako odborný učitel na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde je odborným garantem předmětů Architektonická tvorba a Úvodu do profesní praxe. V roce 2012 také ukončil postgraduální studium disertační prací na téma Strategie integrace propojení dopravních systémů ve struktuře města

Ing. arch. Štěpánka Hájková

Štěpánka vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Absolvovala semestr na L'école d'architecture de Tunis v Tunisku, praxi v atelieru s architektem Jacquem Dulieu a stáž na L'école d'architecture de Nantes ve Francii. Pracovat začala již v době studií v ateliéru DA Studio pod vedením Stanislava Fialy. Po studiích pracovala v ateliéru ADR s Petrem Kolářem a Alešem Lapkou, v ateliéru AF-Adam Fröhlich nebo s výtvarníkem Viktorem Koreisem. Od roku 2017 působí jako externí pedagog ateliérové tvorby na ČVUT v Praze na Fakultě stavební. Ve stejném roce začala působit v kanceláři PETR LÉDL ARCHITEKTI.

Ing. arch. Michal Škraňka

Michal je studentem posledního ročníku oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jeho první setkání s architekturou si odnesl ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové, na které se úspěšně zúčastnil několika studentských soutěží. Během svého studia na vysoké škole působil 4 roky v projekční kanceláři STAR Pardubice s.r.o, kde se věnoval tvorbě projektové dokumentace pro objekty různého rozsahu. Členem Petr Lédl architekti se stal na podzim roku 2021.

Ing. arch. Jakub Tomašík

Jakub je absolventem oboru architektura a stavitelství na ČVUT. Během studií 4 roky spolupracoval s ateliérem BITTNER Architects s.r.o., kde se věnoval převážně navrhování objektů pro bydlení a občanskou vybavenost. V roce 2022 byl členem týmu, který se umístil na druhém místě mezinárodní soutěže na rekonstrukci přístavu v Bejrútu a zároveň zvítězil v soutěži o nejlepší urbanistický návrh. K týmu PL architekti se připojil na jaře roku 2022 a náplní jeho práce je především příprava projektové dokumentace pro objekty většího rozsahu a návrhy větších urbanistických celků.


Ing. arch., Ing. Lenka Moravová

Lenka vystudovala obor pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT a obor architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT. V rámci programu Erasmus studovala semestr ve Slovinsku na Fakultě architektury v Lublani.Po studiích se věnovala projekční praxi samostatně nebo ve spolupráci s ateliérem Červený Klobouk architekti, Ing. arch. Petrem Lédlem a jinými. Má zkušenosti zejména s návrhem, zpracováním a koordinací projektů bytových a rodinných domů

Ing. arch. Adam Hochmuth

Adam je absolventem oboru Architektura a stavitelství na ČVUT. Pro ateliér Petr Lédl architekti začal pracovat již během studia. Vedle rozsáhlých projektů (např. Sportovní hala Lužiny), vedl mj. rekonstrukci historického objektu na Břevnově. Dlouhodobě se zabývá atypickými řešeními a preferuje individuální přístup. Inspiraci nachází v surové přírodě a v materiálech jako ocel, dřevo. Nově se věnuje také architektuře v jiných formách - socha ve veřejném prostoru (v tandemu s umělcem Matúšem Jančurou), scénografie a architektura výstav (expozice Malevič a ruská avantgarda, AJG).

Ing. arch. Michal Šamonil

Michal vystudoval architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Již při studiu na střední stavební škole v Kadani začal spolupracovat s firmami jako je Takenaka Europe, Messor building s.r.o. nebo JŠ Komax s.r.o., kde se vypracoval z přidavače na stavbyvedoucího. Na magisterském studiu začal s projektovou činností pro Ing. arch. Petra Lédl Ph.D..

Ing. arch. Tomáš Pchálek
Bc. Anna Šrámková

Anna je studentkou prvního ročníku magisterského studia oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT. Pro studium architektury se rozhodla v průběhu práce na studentském projektu dokumentujícím funkcionalistickou Osadu Baba, který zpracovávala pod vedením architekta Pavla Švarce. Součástí týmu Petr Lédl architekti se stala na konci svého bakalářského studia v roce 2022.