ARCHITEKTI


Architektonický ateliér Petr Lédl architekti vznikl v roce 1996 a od té doby má za sebou celou řadu úspěšných projektů a realizací. Náš tým je složen ze zkušených architektů podporovaných elánem mladších kolegů. Zabýváme se kompletním návrhem všech typů budov. Vždy se snažíme snoubit specifické požadavky každého pozemku, požadavky investorů a příslušných zákonů a norem. Rádi na projektech pracujeme od první architektonické studie až po realizaci, protože tak vznikají ty nejlepší výsledky.

Ing. arch. Petr Lédl Ph.D.

Petr vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Při studiu spolupracoval s architektonickým ateliérem Ing.arch.Stránského v Děčíně. Po absolutoriu v roce 1996 spolupracoval s atelierem Rubicon v České Lípě, se společností Obermeyer Albis Stavoplan v Praze a s ing.arch. Ivanem Lejčarem.  Od roku 2004 působí také jako odborný učitel na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde je odborným garantem předmětů Architektonická tvorba a Úvodu do profesní praxe. V roce 2012 také ukončil postgraduální studium disertační prací na téma Strategie integrace propojení dopravních systémů ve struktuře města

Ing. arch. Štěpánka Hájková

Štěpánka vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Absolvovala semestr na L'école d'architecture de Tunis v Tunisku, praxi v atelieru s architektem Jacquem Dulieu a stáž na L'école d'architecture de Nantes ve Francii. Pracovat začala již v době studií v ateliéru DA Studio pod vedením Stanislava Fialy. Po studiích pracovala v ateliéru ADR s Petrem Kolářem a Alešem Lapkou, v ateliéru AF-Adam Fröhlich nebo s výtvarníkem Viktorem Koreisem. Od roku 2017 působí jako externí pedagog ateliérové tvorby na ČVUT v Praze na Fakultě stavební. Ve stejném roce začala působit v kanceláři PETR LÉDL ARCHITEKTI.

Ing.arch. Tomáš Fišar

Tomáš vystudoval obor architektura a stavitelství na ČVUT. První praxe absolvoval již při studiu, ve firmě ARCHITO, kde se zabýval projekcí staveb pro přechodné bydlení a návrhy interiérů. Při magisterském studiu potom ve firmě ARTIGA, kde pracoval na studiích komerčních objektů a jejich interiérů. Dlouhodobě spolupracuje také s Ing.arch. Michalem Švarcbachem. Členem sdružení PL architekti je od roku 2016 až do současnosti. Má na starosti projekty většího rozsahu, pracuje na bytových a komerčních objektech pro developery. U projektů se stará zejména o jejich hladký chod, komunikaci s klientem, koordinaci všech subdodavatelů, prezentaci na trhu a o inženýrskou činnost. 

Ing.arch. Adam Hochnuth

Adam je absolventem oboru Architektura a stavitelství na ČVUT. Pro ateliér Petr Lédl architekti začal pracovat již během studia. Vedle rozsáhlých projektů (např. Sportovní hala Lužiny), vedl mj. rekonstrukci historického objektu na Břevnově. Dlouhodobě se zabývá atypickými řešeními a preferuje individuální přístup. Inspiraci nachází v surové přírodě a v materiálech jako ocel, dřevo. Nově se věnuje také architektuře v jiných formách - socha ve veřejném prostoru (v tandemu s umělcem Matúšem Jančurou), scénografie a architektura výstav (expozice Malevič a ruská avantgarda, AJG).

Ing. arch. Michal Šamonil

Michal vystudoval architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Již při studiu na střední stavební škole v Kadani začal spolupracovat s firmami jako je Takenaka Europe, Messor building s.r.o. nebo JŠ Komax s.r.o., kde se vypracoval z přidavače na stavbyvedoucího. Na magisterském studiu začal s projektovou činností pro Ing. arch. Petra Lédl Ph.D..

Ing.arch., Ing. Lenka Moravová

Bc. Kateřina Volfová

Bc. Agáta Segovia