PORTFOLIO

Novostavba viladomů v pražském Sobíně. Objekty vznikají v nádherné lokalitě s dobrou dopravní dostupností do centra. Ekologické domy s čistým a moderním designem, které kombinují práci v metropoli s klidným bydlením v zeleni. Do stávající ulice vystupují pouze dvě nadzemní podlaží, projekt využívá terénní vlny a parkování je řešeno jako kryté pod...

Projekt se zabývá rekonstrukcí dvou historických objektů v centru Prahy. Hlavní návrhem bylo zachování původního tvarosloví domů, které prošlo minimálními změnami. Vniřní dispozice byla částečně upravena tak, aby mohly koexistovat nově navržené byty a původní kanceláře. Vniřní dvůr bude vydlážděn kvalitní dlažbou, která zcelí vnitřní dvůr a...

Projekt novostavby menšího bytového domu v Praze Uhříněvsi. Oproti původní studii prošel objekt řadou změn, ale jeho základní ráz se zachoval. Dům má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní a nabízí celkem 15 bytů. Svou morfologií navazuje na stávající zástavbu, avšak zpracováním se začleňuje do soudobých architektonických trendů.

Návrh polyfunkčního domu v ulici Jindrova v Praze 13, byl díky pozemku, na kterém je umístěn, velmi specifický. Středem pozemku prochází hranice dvou funkčních celků územního plánu. Hmotově je objekt rozdělen do dvou hmot. Levá část obsahuje fitness, masážní salón a prostory pro fyzioterapii, pravá část, centrální schodiště se7 byty. V současnosti...

Původní řadový dům na Smíchově byl upraven dle současných potřeb bydlení. Hlavními stavebními zásahy byla úprava stávající fasády a zateplení domu. Díky těmto úpravám dům získal nádherné vnitřní prosvětlené prostory. Rodinný dům je navržen jako vícegenerační.

Realizace polyfunkčního objektu v centru Karlových Varů. Návrh byl výsledkem vítězného soutěžního návrhu. Objekt obsahuje podzemní parkovací plochy a nadzemní kancelářské moderní prostory

Dvě varianty zastavovací studie v Pražských Záběhlicích. První varianta je odvážná a tvarově zapadající do přilehlé zeleně, druhá varianta je tradičního charakteru navazující na stávající okolní domy.

Studie polyfunkčních objektů v pražských Měcholupech. Jedná se o zástavbu na místě stávajícího autobazaru, která výrazně mění své okolí a esteticky i funkčně ho vylepšuje.

Rekonstrukce rodinného domu v Odolene Vodě, severně od Prahy. Jedná se o dům pro zaběhnutou rodinu s jasnou představou. Ze stávajícího objektu jsou zachovány obvodové stěny a tvar střechy. Mění se krytina, velmi výrazně se zvětšují okna a přistavuje se drobný objekt mimo hlavní hmotu. Vše spolu materiálově a barevně ladí a ze staršího domu dělá...

Dvojdům pro dvě mladé rodiny v pražské Uhříněvsi. Po vyhodnocení všech okolních vlivů, přírodních a dopravních podmínek, jsme dospěli k názoru, že není dvojdům vhodné pojmout klasicky, jako jednu hmotu. Projekt je řešen jako dva, téměř totožné kvádry, které se liší zejména fasádou. Vzhledem k jejich posunutí po pozemku došlo k vyvážení osluněné...

Návrh zastavovacího plánu na rozšíření lukrativní Pražské čtvrti Lochkov. Jedná se o nádherné bydlení nad Xaverovským hájem s perfektní dopravní dostupností. Domy jsou variabilní. Mohou sloužit jako luxusní rodinný dům, nebo nadstandardní dvojdům.

Kompletní rekonstrukce původní horské chalupy s ohledem na historický charakter a moderní způsob života.

Na začátku realizace našeho projektu polyfunkčního domu Jindrova jsme byli investorem osloveni i pro návrh interiérů. Návrhy byly vyhotoveny v několika variantách inspirovaných skandinávským stylem. Vytvořili jsme světlé a vzdušné prostory, které zároveň nabízejí dostatek úložných míst a jsou prakticky dobře využitelné. Střešní byty nabízejí...

Studie se zabývá návrhem polyfunkčního domu na Střížkově. Návrh reaguje na sousední objekt, který započal základní urbanistický koncept v území. Společně s naším návrhem vytváří polootevřený blok s vnitřním veřejným prostorem. Hmotové členění navrhovaného objektu se co nejvíce snaží přizpůsobit sousednímu stávajícímu objektu. Architektura objektu...

Návrh 7 podlažního polyfunkčního domu v ulici Husova v Plzni hmotově vychází z projektu který má vydané stavební povolení z roku 2012 a došlo již k zahájení stavby. V přízemí objektu se nachází obchody, v dalších podlažích apartmány a v posledním podlažím byty. Vnitřní dvůr je určen pro parkování a zaroveň je zastřešen zelenou střechou. Fasáda do...

Návrh velkorysé vily v Řevnicích je unikátním projektem se svažitým pozemkem s velkým množstvím zeleně. Objekt se zakusuje do terénu a pomocí své zelené fasády splývá s okolím. Koncept je založen na průniku dvou hmot, důležitou součástí byly výhledy do údolí Berounky. Unikátní je také interiér, který je formován jako nedělený volně plynoucí...

Studie polyfunkčního domu na Děčínském náměstí v proluce. Hmotově je dům odskákán tak aby navázal na uliční frontu domů jak v Lázeňské ulici, tak na Masarykově náměstí. Tektonika a základní členění fasády odpovídá stávajícím architektonicky hodnotným domům na náměstí. Jeho velké prosklené plochy mají za úkol odrážet okolní objekty. Kamenná fasáda...

Projekt zahrnuje výstavbu 3 viladomů v obci Újezd nad Lesy. Objemový koncept návrhu vychází z požadavku na kvalitní architekturu a optimálního rozvržení s ohledem na dostatečné soukromí. Území je řešeno jako uzavřená oblast pro rezidenty a navazuje na park a sportovní areál v sousedství.

Návrh přestavby podkroví městského úřadu v Lovosicích včetně nového světlíku v hale. Při návrhu budou zachovány prvky původního krovu, které se odhalí a budou tvořit hlavní motiv interiéru. Podkroví bude přístupné veřejnosti. V nově vzniklých kancelářských prostorách by měla vzniknout například kancelář starosty nebo velká zasedací místnost.

...

Zastavovací studie se zabývá rozšířením obce Knovíz, která leží u dálnice D7. Hlavním motivem studie bylo vytvořit příjemné a dostupné bydlení pro mladé rodiny v minimalistickém stylu obklopené zelení. Návrh obsahuje 22 rodiných domů s hroubou podlažní plochou od 117 do 180 m2.

Projekt se zabývá přestavbou původního venkovského statku na bytový dům s 20. bytovými jednotkami. Stavba respektuje svým tvarem, výškou, členěním i použitými materiály původní stavení. Přidanou hodnotou jsou modernější prvky otvorů fasády s přihlédnutím na současné možnosti a trendy. Stávající uspořádání objektu umožnilo vytvořit dispozičně...

Stávající dům na Břevnově na Praze 6 z přelomu 19. a 20. století byl v nevyhovujícím technickém stavu. Návrh se snaží zachránit, co nejvíce ze starého domu a doplnit ho o současnou architekturu. V objektu budou v přízemí umístěné obchody a v horních podlaží byty.

Studie hotelu na Pekařské ulici v pražských Jinonicích pojednává novostavbu variabilně využitelného ubytovacího zařízení. Stavba reaguje na okolní zástavbu a v návrhu přináší prvky moderní architektury do dané lokality. Fasáda objektu kombinuje hliníkové obkladové desky s velkorozměrným prosklením, a přináší tak futuristický vzhled.

Realizace nástavby na obchodní centrum Arkády Pankrác podle návrhu našeho ateliéru. Objekt je založen na ocelovém roštu, který je vynesen na stávajících sloupech obchodního centra. Náplní je největší svět medúz v Evropě se zážitkovou, tématicky pojednanou, restaurací. Vlastní expozice nabízí množství akvárií, kde největší má šířku přes pět metrů....

Stávající objekt ve špatném technickém stavu bude rekonstruován na moderní vilu. Jeho finální podoba je kompromisem moderní architektury a požadavky národního památkového ústavu. Návrh je založen na kontrastu kvalitní původní a nové architektury. Objekt po dokončení nabídne vzdušné, reprezentativní prostory.

Návrh bytového domu řeší objekt na pozemku se stávající výměníkovou stanicí v majetku Pražské teplárenské, a.s. V blízkosti vede rušná ulice Poděbradská. Objekt hmotově dorovnává stávající zástavbu panelových domu. Nároží byla vždy zajímavou výzvou pro architekty. My jsme na nároží umístili výrazný arkýř. V oblasti se nachází velké množství...

Rekreační objekt na Šumavě je navržen na půdorysu původních horských stavení. Respektuje tradiční tvarosloví a materiály horských objektů, přesto používá moderní prvky. Jedná se o novostavbu s plnou technickou vybaveností a komfortem pro rekreační bydlení. V přízemí se nachází obytná část, zázemí a pokoj pro hosta. V patře jsou pokoje se sociálním...

Zadáním investora byla rekonstrukce bytu v domě z roku 1920 při zachování původní dispozice. Při návrhu jsme využili maximum historických stavebních prvků. Staré trámy byly původně zakryty SDK podhledem, cihlová mezibytová příčka byla pod nánosem omítek. Původní dubové parkety byly poškozené, částečně zakryté kobercem. Požadavkem návrhu bylo též...