Rekonstrukce polyfunkčních domů Praha 1

14.01.2022

Projekt se zabývá rekonstrukcí dvou historických objektů v centru Prahy. Hlavní návrhem bylo zachování původního tvarosloví domů, které prošlo minimálními změnami. Vniřní dispozice byla částečně upravena tak, aby mohly koexistovat nově navržené byty a původní kanceláře. Vniřní dvůr bude vydlážděn kvalitní dlažbou, která zcelí vnitřní dvůr a průjezd.

Studie: 2021,