Rekonstrukce statku v Zlončicích

01.11.2019

Projekt se zabývá přestavbou původního venkovského statku na bytový dům s 20. bytovými jednotkami. Stavba respektuje svým tvarem, výškou, členěním i použitými materiály původní stavení. Přidanou hodnotou jsou modernější prvky otvorů fasády s přihlédnutím na současné možnosti a trendy. Stávající uspořádání objektu umožnilo vytvořit dispozičně rozdílné byty.

studie: 2018, projekt: 2019, realizace 2019 -