Bytový dům Praha Uhříněves

10.04.2021

Projekt novostavby menšího bytového domu v Praze Uhříněvsi. Oproti původní studii prošel objekt řadou změn, ale jeho základní ráz se zachoval. Dům má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní a nabízí celkem 15 bytů. Svou morfologií navazuje na stávající zástavbu, avšak zpracováním se začleňuje do soudobých architektonických trendů. 

studie: 2020, DUR+DSP: 2020 - 2021

IDEOVÁ STUDIE