Přestavba podkroví městského úřadu v Lovosicích

01.03.2020
Návrh přestavby podkroví městského úřadu v Lovosicích včetně nového světlíku v hale. Při návrhu budou zachovány prvky původního krovu, které se odhalí a budou tvořit hlavní motiv interiéru. Podkroví bude přístupné veřejnosti. V nově vzniklých kancelářských prostorách by měla vzniknout například kancelář starosty nebo velká zasedací místnost.


studie: 2020, projekt: 2020 -