Polyfunkční dům Střížkov

15.07.2020

Studie se zabývá návrhem polyfunkčního domu na Střížkově. Návrh reaguje na sousední objekt, který započal základní urbanistický koncept v území. Společně s naším návrhem vytvaří polootevřený blok s vnitřním veřejným prostorem. Hmotové členění navrhovaného objektu se co nejvíce snaží přizpísobit sousednímu stávajícímu objektu.

studie: 2020