Polyfunkční dům Střížkov

15.07.2020

Studie se zabývá návrhem polyfunkčního domu na Střížkově. Návrh reaguje na sousední objekt, který započal základní urbanistický koncept v území. Společně s naším návrhem vytváří polootevřený blok s vnitřním veřejným prostorem. Hmotové členění navrhovaného objektu se co nejvíce snaží přizpůsobit sousednímu stávajícímu objektu. Architektura objektu umožňuje rozčlenění veliké hmoty na menší celky.

studie: 2020