Polyfunkční dům Děčín

15.04.2020

Studie polyfunkčního domu na Děčínském náměstí v proluce. Hmotově je dům odskákán tak aby navázal na uliční frontu domů jak v Lázeňské ulici, tak na Masarykově náměstí. Tektonika a základní členění fasády odpovídá stávajícím architektonicky hodnotným domům na náměstí. Jeho velké prosklené plochy mají za úkol odrážet okolní objekty. Kamenná fasáda zase odkazuje na klasický materiál. V přízemí se nacházejí komerční prostory, další podlaží obsahující kanceláře.

studie: 2019, projekt: 2020