Viladomy v Újezdu nad Lesy

01.04.2020

Projekt zahrnuje výstavbu 3 viladomů v obci Újezd nad Lesy. Objemový koncept návrhu vychází z požadavku na kvalitní architekturu a optimálního rozvržení s ohledem na dostatečné soukromí. Území je řešeno jako uzavřená oblast pro rezidenty a navazuje na park a sportovní areál v sousedství. 

spolupráce: DO Studio

studie: 2020, projekt. 2020 -