Viladomy v Újezdu nad Lesy

01.04.2020

Studie řeší výstavbu 3 viladomů v obci Újezd nad Lesy. Objemový koncept návrhu vychází z požadavku začlenění do stávající zástavby.

spolupráce: DO Studio

studie: 2020, projekt. 2020 -