Hotel v Lovosicích

01.04.2012

Návrh hotelu v Lovosicích vychází z možností pozemku a jeho nárožního umístění. V objektu je navrženo 50 lůžek a nutné provozní prostory. Důležitým aspektem pro koncept bylo zohlednění úrovně stoleté vody.

Spolupracoval: Ing. arch. Matěj Kosík

Studie: 2012