Urbanistická studie Velké Přílepy

10.09.2018

Urbanistický koncept centra Velkých Přílep navazujících na stávající domy a vytvářející nové centrum obce

studie: 2018